Andre motiv

Når ein er ute å jakter på bileter av skip eller berre går omkring kjem ein gjerne over andre motiv på vegen. Her finn de nokre alternative foto.

Manøvrer deg gjerne gjennom albumet ved å bruke pilene på tastaturet.