Lasteskip

Lasteskip er ei fellesnemning på skip som frakter last langs kysten. Til dømes kontainerskip, tankskip, sandjakt, osb.

Manøvrer deg gjerne gjennom albumet ved å bruke pilene på tastaturet.